Política de privacitat

Llei de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD)

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 3/82018 de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, l´informem que, omplint qualsevol formulari en aquest lloc web, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de suntecvalles.com, amb el fi d´informar i atendre les seves demandes tot protegint-les de terceres persones que no gaudeixin del seu consentiment exprés. Tanmateix, l´informem de la possibilitat d´exercir el dret d´accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació, de les seves dades de caràcter personal enviant un correu electrònic a info@suntecvalles.com o adreçant-se per carta a Sun-tec, ........, indicant clarament en l’assumpte: tutela de drets LOPD.

La pàgina de Suntec sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l’usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers informatitzats de Suntec, d’acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

Suntec garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.

FINALITATS DEL TRACTAMENT I BASE LEGAL

La base legal per al tractament de les dades recollides és el consentiment prestat en el momento de contactar amb nosaltres.

Les dades obtingudes són de categoria identificativa i són les necessàries per al manteniment i cumpliment de la relació comercial.

Les finalitats són el contacte i gestió comercial.

La base legal per al tractament de les dades recollides és el consentiment prestat en el momento de contactar amb nosaltres.

Aquest consentiment ha sigut obtingut mitjançant:

Formulari de contacte: nom, telèfon i mail. (Dades identificatives i de contacte).

La durada del tractament és la mateixa que la duración de la relació mercantil com a usuari amb nosaltres, fins la revocació del consentiment, o cancel·lació de les dades personals facilitades amb consentiment.

Les finalitats són:

Formulari de contacte: el contacte i gestió comercial.

Amb qui compartim les dades?

Suntec podrà comunicar les dades personals dels usuaris a tercers prestadors de serveis de Suntec, concretament empreses implicades en el procés de contractació dels serveis, gestió de cobraments, emmagatzematge, marketing, allotjament de pàgines web, agències bancàries i entitats financeres.

A aquestes empreses se’ls proporcionen només les dades personals necessàries per a la prestació del servei en qüestió, les quals es comprometen a tractar les dades personals esmentades única i exclusivament per al compliment de les finalitats mencionades anteriorment.

Les dades facilitades seran recollides en el servidor de Suntec mitjançant protocol SSL i la seva transmissió es realitzarà de manera encriptada garantitzant la confidencialitat dels mateixos. El servidor reconeix automàticament: la direcció IP, data i hora d’entrada i sortida de la pàgina web, així com els fitxers que ha descarregat.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

Suntec realitza el tractament de les dades de l’usuari en el territorio de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), pel que no preveu realitzar cap transferència internacional de dades.

DRETS DELS USUARIS

Mentres Suntec posseeixi o tracti les dades personals, tots els usuaris poden, en qualsevol moment i de forma gratuita, exercir els següents drets:

  • Dret d’accés – dret a sol·licitar una còpia de la informació que tenim sobre vosté;

  • Dret de rectificació – dret de corregir les dades que consideri inexactes o incompletes;

  • Dret a ser oblidat/da - en determinades circumstàncies, com a usuari, pot demanar que les dades que tenim sobre vosté siguin esborrades de tots els nostres registres;

  • Dret a la limitació de tractament – quan s’apliquen determinades condicions per tenir dret a restringir el tractament;

  • Dret de portabilitat – dret de transferir les seves dades a una altra organització;

  • Dret d’oposició– dret d’oposar-se a certs tipus de tractament, com el marketing directe;

  • Dret a oposar-se al tractament automatitzat, inclòs el perfil;

Si l’usuari desitja realitzar l’exercici d’algun dels seus drets haurà de fer-ho dirigint-se per escrit i amb còpia del DNI a la següent direcció postal ........

A més, haurà de posar-se en contacte amb l’Autoritat de control Espanyola, AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES a la seva web www.aepd.es o a l’adreça de correu postal C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid Tel. 901 100 099 - 912 663 517

MESURES DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Suntec aplica vàries mesures tècniques i organitzatives adequades per a protegir les dades personals dels usuaris, inclòs l’ús de servidors segurs, tallafocs, codificació de dades d’aplicacions i de comunicacions.

REVISIÓ POLÍTICA DE PRIVACITAT

Ocasionalment, Suntec actualitzarà aquesta Política de Privacitat, pel que li solicitem que revisi periòdicament aquest document per mantenir-se informat i actualitzat.

POLÍTICA DE COOKIES

La política de cookies de Suntec està en document separat que podrà trobar punxant aquí.

Vols un pressupost/estudi sense cost?

T'ho posem fácil, envia'ns una factura sencera per whatsapp 661 689 128 o correu a info@suntecvalles.com

Sol.licitar pressupost

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a la medició dels hàbits de navegació dels usuaris i oferir publicitat d’interès. Si continues navegant entenem que acceptes el seu ús. Fes click aquí per canviar la configuració i obtenir més informació.


Copyright Suntec®